Loading...
Skip to main content

Lịch tiếp công dân năm 2018 - Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng

(22/10/2018 11:49)

Lịch tiếp công dân năm 2018 - Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng

STT

NGÀY THÁNG

LÃNH ĐẠO

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP

CÔNG DÂN

1

25/01/2018

Lưu Thu Giang

Chánh án TAND tỉnh

Hoàng Thị Lệ Chi

Phòng tiếp dân 02 - Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

2

22/02/2018

Nông Bế Chiến

Phó Chánh án TAND tỉnh

Trương Văn Nhường

Phòng tiếp dân 02 - Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

3

29/03/2018

Lưu Thu Giang

Chánh án TAND tỉnh

Hoàng Thị Lệ Chi

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

4

26/04/2018

Nông Bế Chiến

Phó Chánh án TAND tỉnh

Trương Văn Nhường

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

5

24/05/2018

Lưu Thu Giang

Chánh án TAND tỉnh

Hoàng Thị Lệ Chi

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

6

28/06/2018

Nông Bế Chiến

Phó Chánh án TAND tỉnh

Trương Văn Nhường

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

7

26/07/2018/

Lưu Thu Giang

Chánh án TAND tỉnh

Hoàng Thị Lệ Chi

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

8

30/08/2018

Nông Bế Chiến

Phó Chánh án TAND tỉnh

Trương Văn Nhường

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

9

27/09/2018

Lưu Thu Giang

Chánh án TAND tỉnh

Hoàng Thị Lệ Chi

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

10

18/10/2018

Nông Bế Chiến

Phó Chánh án TAND tỉnh

Trương Văn Nhường

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

11

22/11/2018

Nguyễn Hữu Thảo

Phó Chánh án TAND tỉnh

Nông Thị Biển

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

12

27/12/2018

Lưu Thu Giang

Chánh án TAND tỉnh

Lê Thị Hiền

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

  

  Lưu ý: Ưu tiên tiếp công dân đã có lịch hẹn trước.


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận
Lượt xem: 50
cdscv