Loading...
Skip to main content

Lịch tiếp công dân năm 2019 - Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng

(04/01/2019 10:44)

STT

NGÀY THÁNG

LÃNH ĐẠO

THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

ĐỊA ĐIỂM TIẾP

CÔNG DÂN

1

22/01/2019

Lưu Thu Giang

Chánh án TAND tỉnh

Lê Thị Hiền

Phòng tiếp dân 02 - Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

2

15/02/2019

Nông Bế Chiến

Phó Chánh án TAND tỉnh

Nông Thị Biển

Phòng tiếp dân 02 - Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

3

26/03/2019

Nguyễn Hữu Thảo

Phó Chánh án TAND tỉnh

Trương Văn Nhường

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

4

26/04/2019

Lưu Thu Giang

Chánh án TAND tỉnh

Lê Thị Hiền

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

5

28/05/2019

Nông Bế Chiến

Phó Chánh án TAND tỉnh

Nông Thị Biển

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

6

25/06/2019

Nguyễn Hữu Thảo

Phó Chánh án TAND tỉnh

Trương Văn Nhường

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

7

26/07/2019/

Lưu Thu Giang

Chánh án TAND tỉnh

Lê Thị Hiền

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

8

30/08/2019

Nông Bế Chiến

Phó Chánh án TAND tỉnh

Nông Thị Biển

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

9

26/09/2019

Nguyễn Hữu Thảo

Phó Chánh án TAND tỉnh

Trương Văn Nhường

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

10

25/10/2019

Lưu Thu Giang

Chánh án TAND tỉnh

Lê Thị Hiền

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

11

26/11/2019

Nông Bế Chiến

Phó Chánh án TAND tỉnh

Nông Thị Biển

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

12

27/12/2019

Nguyễn Hữu Thảo

Phó Chánh án TAND tỉnh

Trương Văn Nhường

Phòng tiếp dân 02 – Trụ sở TAND tỉnh Cao Bằng

  

  Lưu ý: Ưu tiên tiếp công dân đã có lịch hẹn trước.


Lượt xem: 51
cdscv