Loading...
Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo tháng 8 (từ ngày 01/8/2022 đến ngày 07/8/2022)

(01/08/2022 17:36)

Thứ/Ngày

CHÁNH ÁN
Đ/c:
Lưu Thu Giang

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c:
Nông Bế Chiến

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c:
Nông Công Hưng

Thứ Hai
Ngày:01/8

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba
Ngày:02/8

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Tư
Ngày:03/8

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác ngoại tỉnh

Chiều

Thứ Năm
Ngày:04/8

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác ngoại tỉnh

Chiều

Thứ Sáu
Ngày:05/8

Sáng

Đi công tác ngoại tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Đi công tác ngoại tỉnh

Chiều

Thứ Bảy
Ngày:06/8

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật
Ngày:07/8

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 5
cdscv