Loading...
Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo tháng 8 (từ ngày 08/8/2022 đến ngày 14/8/2022)

(08/08/2022 09:00)

Thứ/Ngày

CHÁNH ÁN
Đ/c:
Lưu Thu Giang

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c:
Nông Bế Chiến

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c:
Nông Công Hưng

Thứ Hai
Ngày:08/8

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba
Ngày:09/8

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Tư
Ngày:10/8

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Dự họp tại Tỉnh ủy

Chiều

Làm việc tại cơ quan

Thứ Năm
Ngày:11/8

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Sáu
Ngày:12/8

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Bảy
Ngày:13/8

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật
Ngày:14/8

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 3
cdscv