Loading...
Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo tháng 9 (từ ngày 05/9/2022 đến ngày 11/9/2022)

(05/09/2022 14:21)

Thứ/Ngày

CHÁNH ÁN
Đ/c:
Lưu Thu Giang

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c:
Nông Bế Chiến

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c:
Nông Công Hưng

Thứ Hai
Ngày:05/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba
Ngày:06/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Tư
Ngày:07/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp tại Tỉnh ủy

Thứ Năm
Ngày:08/9

Sáng

Đi công tác ngoại tỉnh

Đi công tác huyện Trùng Khánh

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Sáu
Ngày:09/9

Sáng

Đi công tác ngoại tỉnh

Đi công tác huyện Hạ Lang

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Bảy
Ngày:10/9

Sáng

Đi công tác ngoại tỉnh

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật
Ngày:11/9

Sáng

Đi công tác ngoại tỉnh

Nghỉ

Nghỉ

Chiều


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 2
cdscv