Loading...
Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo tháng 9 (từ ngày 12/9/2022 đến ngày 18/9/2022)

(12/09/2022 16:10)

Thứ/Ngày

CHÁNH ÁN
Đ/c:
Lưu Thu Giang

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c:
Nông Bế Chiến

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c:
Nông Công Hưng

Thứ Hai
Ngày:12/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba
Ngày:13/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Tư
Ngày:14/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm
Ngày:15/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự họp tại UBND thành phố

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Sáu
Ngày:16/9

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Bảy
Ngày:17/9

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật
Ngày:18/9

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 11
cdscv