Loading...
Skip to main content

Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án; Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng trực thuộc Đảng bộ TAND tỉnh Cao Bằng tổ chức sinh hoạt chuyên đề

(31/08/2021 10:41)

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Chiều ngày 26/08/2021, Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án; Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng trực thuộc Đảng bộ TAND tỉnh Cao Bằng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề với chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về “tinh thần trách nhiệm trong công việc”.

Tới dự và chỉ đạo buổi sinh hoạt có đồng chí Lê Na-Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ văn phòng TAND tỉnh Cao Bằng. Đến dự, còn có đồng chí Nông Hà Nam- Phó Bí thư Chi bộ Toà Hình sự, Dân sự, Hành chính.

Tại buổi sinh hoạt, đồng chí Triệu Thị Mai – Bí thư Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án; Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng đã nhấn mạnh ý nghĩa và giá trị thực tế của chuyên đề, đó là việc mỗi đảng viên, quần chúng phải liên hệ thực tiễn tại chi bộ về những ưu điểm cũng như các tồn tại hạn chế, để từ đó tự đánh giá một cách chính xác, khách quan và trung thực nhất về kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên cơ sở đó vận dụng khoa học vào công tác chuyên môn, nâng cao hiệu quả nhiệm vụ công tác.

Mở đầu, các đảng viên, quần chúng trong Chi bộ đã được nghe đồng chí Bế Thị Ngọc Mai – Phó Bí thư chi bộ trình bày nội dung chuyên đề "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm trong công việc".

Tại buổi sinh hoạt còn được xem đoạn phim tư liệu về một số hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh với tinh thần trách nhiệm trong công việc và hình ảnh về hoạt động công tác của đảng viên trong chi bộ để đảng viên, quần chúng hiểu rõ hơn những tư tưởng của Người trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được giao, từ đó vận dụng vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của theo quy định của pháp luật.

Các đồng chí đảng viên trẻ trong chi bộ đã trình bày tham luận về “Tinh thần trách nhiệm của đảng viên tham mưu thực hiện công tác tổ chức cán bộ tại TAND tỉnh Cao Bằng” và “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong công tác kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án tại TAND tỉnh Cao Bằng”. Sau khi thông qua nội dung chuyên đề, tham luận các đảng viên đã thảo luận đóng góp nêu ra những mặt còn hạn chế thiếu sót và đề ra nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong Chi bộ.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ, đồng chí Lê Na đánh giá cao sự chuẩn bị của các đồng chí trong Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án; Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng, các nội dung tham luận phù hợp với tình hình thực tế của Chi bộ, thiết thực và đồng chí hy vọng trong thời gian tới Chi bộ sẽ khắc phục được những hạn chế, thiếu sót và tổ chức thêm nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với chuyên môn, nhiệm vụ của hai phòng.

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:

image

(Đ/c Triệu Thị Mai – Bí thư Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án; Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng phát biểu khai mạc buổi sinh hoạt chuyên đề)

image

(Đ/c Bế Thị Ngọc Mai – Phó Bí thư Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án; Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng trình bày nội dung chuyên đề "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm trong công việc")

image

(Đ/C Lý Thị Thảo- đảng viên trình bày tham luận “Nâng cao tinh thần trách nhiệm của đảng viên trong công tác kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án tại TAND tỉnh Cao Bằng”)

image

(đồng chí Lê Na-Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Chi bộ văn phòng TAND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại buổi sinh hoạt chuyên đề)

Buổi sinh hoạt chuyên đề đã góp phần giúp cho các đảng viên trong chi bộ thấm nhuần sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó khơi dậy lòng tự hào, nâng cao nhận thức, bản lĩnh, lập trường tư tưởng chính trị, ý thức trách nhiệm của mỗi đảng viên trong việc tích cực, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh. khẳng định những thành tựu đạt được qua sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân.

Kết luận buổi sinh hoạt, đồng chí Triệu Thị Mai đánh giá buổi sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án; Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng thành công tốt đẹp, đạt được mục đích, yêu cầu Ban Chi uỷ đã đề ra. Đồng thời, đồng chí yêu cầu tất cả các Đảng viên, công chức trong 2 phòng tiếp tục giữ gìn đoàn kết nội bộ, tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng cá nhân, gắn với những việc làm cụ thể. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần trách nhiệm trong công việc có ý nghĩa thiết thực và cũng là yêu cầu trong việc thực hiện cải cách hành chính nói chung, cải cách tư pháp nói riêng, từ đó giúp cho từng đảng viên, công chức và tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi bộ Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án; Phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 1527
cdscv