Loading...
Skip to main content

Tòa án nhân dân Tỉnh Cao Bằng mở phiên tòa xét xử công khai 02 vụ án hành chính sơ thẩm bằng hình thức trực tuyến

(20/09/2022 14:40)

Thực hiện Công văn số 58/TANDTC-TĐKT ngày 10 tháng 8 năm 2022 của Tòa án nhân dân tối cao về việc tổ chức phiên tòa trực tuyến; Căn cứ Nghị quyết số 33/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến; Thông tư liên tịch số 05/2021/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP-BTP ngày 15 tháng 12 năm 2021 của liên bộ Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tổ chức phiên tòa trực tuyến và trên cơ sở Kế hoạch công tác tháng 9/2022, ngày 08/9, Tòa án nhân dân tỉnh mở 02 phiên tòa sơ thẩm xét xử công khai vụ án hành chính “Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” và “Yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất” bằng hình thức trực tuyến.

Vụ án thứ nhất “Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” giữa người khởi kiện: Bà Đinh Thị Hiện (Địa chỉ: Xóm Thuận Thành, xã Tiên Thành, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng); Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng kết nối đường truyền trực tuyến giữa Hội trường xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng và Hội trường xét xử của Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng.

Tham gia tại điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh gồm: Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, Kiểm sát viên, Người khởi kiện.

Tại điểm cầu Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Quảng Hòa gồm: Người bị kiện và Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

image

Hình ảnh tại phiên tòa hành chính sơ thẩm “Yêu cầu hủy Giấy chứng nhận

quyền sử dụng đất”

Vụ án thứ hai “Yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất” giữa người khởi kiện: Ông Vũ Huy Hùng (Địa chỉ: Số nhà 79, tổ dân phố 01, thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng); Người bị kiện: Ủy ban nhân dân huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng kết nối đường truyền trực tuyến giữa Hội trường xét xử của Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng và Hội trường xét xử của Tòa án nhân dân huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng.

Tham gia tại điểm cầu Tòa án nhân dân tỉnh gồm: Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa, Kiểm sát viên, Người khởi kiện.

Tại điểm cầu Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Thạch An gồm: Người bị kiện và Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án.

image

Hình ảnh tại phiên tòa hành chính sơ thẩm “Yêu cầu hủy quyết định thu hồi đất”

Trình tự, thủ tục phiên tòa trực tuyến thực hiện như phiên tòa thông thường đảm bảo theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng hành chính. Tổ chức phiên tòa trực tuyến có ý nghĩa quan trọng thúc đẩy và tiến tới xây dựng Tòa án điện tử nhằm góp phần vào quá trình chuyển đổi số quốc gia, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình hiện nay.

TAND tỉnh Cao Bằng


Ý kiến bạn đọc

0 Bình luận

Ý kiến bình luận

Đổi mã xác nhận

Các tin khác

Lượt xem: 42
cdscv