Loading...
Skip to main content
Giới thiệu quá trình xây dựng và phát triển của TAND tỉnh Cao Bằng

Giới thiệu quá trình xây dựng và phát triển của TAND tỉnh Cao Bằng

img

QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TAND TỈNH CAO BẰNG

Sau cách mạng tháng tám năm 1945 thành công, chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa - mở ra một kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên của độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Ngay từ những ngày đầu, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra nhiệm vụ tuyệt đối của cách mạng vô sản là hủy bỏ hoàn toàn bộ máy nhà nước và nền tư pháp cũ. Xuất phát từ nhiệm vụ chiến lược đó, ngày 13/9/1945 Chủ tịch chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ký ban hành Sắc lệnh số 33C thiết lập các Tòa án quân sự, đánh dấu sự ra đời của ngành Tòa án Việt Nam.

Bên cạnh hệ thống Tòa án quân sự, ngày 24/01/1946 Chủ tịch Chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã ra Sắc lệnh số 13 về tổ chức Tòa án cấp huyện, Tòa án cấp tỉnh và tiêu chuẩn ngạch Thẩm phán để giải quyết các hành vi vi phạm vào các tội không phải là tội xâm phạm an ninh quốc gia và giải quyết các tranh chấp dân sự, hôn nhân gia đình…đã phát sinh trong đời sống xã hội. Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cao Bằng nằm trong hệ thống Tòa án nhân dân và cũng ra đời trên cơ sở đó.

Từ khi được thành lập đến nay, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cao Bằng đã trải qua nhiều thời kỳ với nhiều đồng chí lãnh đạo có tâm và có tầm, góp phần xây dựng và phát triển Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng có vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, bảo vệ ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương cũng như góp phần to lớn vào tiến trình phát triển chung của hệ thống Tòa án nhân dân.

Các đồng chí giữ cương vị Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh qua các thời kỳ bao gồm:

Đồng chí Bùi Nguyên Du giai đoạn 1946 – 1948; Đồng chí Bế Ngọc Bảo giai đoạn 1949 – 1952; Đồng chí Nguyễn Văn Đản giai đoạn 1958 – 1959,; Đồng chí Nông Hiền Hữu giai đoạn 1960 – 1963; Đồng chí Nông Thị Trưng giai đoạn 1964 – 1979; Đồng chí La Hữu Vinh giai đoạn 1980 – 1983; Đồng chí Nông Đình Hữu giai đoạn 1984 – 1990; Đồng chí Mai Anh Giáp giai đoạn 1990 – 2001; Đồng chí Đinh Quang Dũng giai đoạn 2002 – 2015;

Từ 2015 đến nay: đồng chí Lưu Thu Giang giữ chức vụ Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh thực hiện công tác lãnh đạo quản lý, điều hành mọi hoạt động của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cao Bằng.

Trải qua quá trình hình thành và phát triển, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Tòa án nhân dân theo quy định của Hiến pháp, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân và pháp luật tố tụng. Theo quy định của pháp luật hiện hành, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp; có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; giải quyết, xét xử theo trình tự sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân thuộc thẩm quyền theo cấp và theo lãnh thổ; xem xét đầy đủ, khách quan, toàn diện các tài liệu, chứng cứ đã được thu thập trong quá trình tố tụng; căn cứ vào kết quả tranh tụng ra bản án, quyết định việc có tội hoặc không có tội, áp dụng hoặc không áp dụng hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định về quyền và nghĩa vụ về tài sản, quyền nhân thân. Một số vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đã được Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đưa ra xét xử trong thời gian vừa qua, như: Vụ án Nông Hồng Văn phạm tội Tham ô tài sản trong lĩnh vực thuế, số tiền chiếm đoạt là 4.749.280.200,đ, Tòa án đã đưa ra xét xử, xử phạt bị cáo mức án tù chung thân; Vụ án Hồ Bá Lập và đồng bọn phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy với 12 bị cáo, 11 luật sư bào chữa, Tòa án đã tuyên án tử hình: 05 bị cáo, tù chung thân: 02 bị cáo, tù từ 16 năm đến 20 năm: 05 bị cáo v.v.

Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cao Bằng gồm Tòa án nhân dân tỉnh và 13 đơn vị Tòa án huyện, thành phố trực thuộc. Về cơ cấu tổ chức: được thực hiện theo quy định của pháp luật trong từng thời kỳ. Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cao Bằng thực hiện theo quy định của Luật tổ chức Tòa án nhân dân năm 2014, cụ thể:

Tòa án nhân dân tỉnh, gồm: Có Uỷ ban thẩm phán, 04 toà chuyên trách (Tòa Hình sự, Tòa Dân sự, Tòa Hành chính, Tòa Kinh tế - Lao động) và 03 phòng chuyên môn (Văn phòng, phòng Tổ chức cán bộ, thanh tra và thi đua khen thưởng, phòng Kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án). Tổ chức đảng, đoàn thể gồm: Ban cán sự Đảng, Chi bộ, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Chi hội Cựu chiến binh, Chi hội Luật gia, Ban chỉ huy quân sự cơ quan.

Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng có Chánh án, 02 Phó Chánh án, Chánh tòa, các Phó Chánh tòa, Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án, công chức khác và người lao động.

Tòa án nhân dân cấp huyện: có Chánh án, Phó Chánh án, Thẩm phán, Thư ký Tòa án, Thẩm tra viên về thi hành án, công chức khác và người lao động; có Chi bộ riêng, các tổ chức đoàn thể được sinh hoạt độc lập hoặc ghép với các đơn vị thuộc Khối tư pháp.

Về biên chế: Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Cao Bằng có 134 biên chế, trong đó Tòa án nhân dân cấp tỉnh hiện có 40 biên chế, Tòa án nhân dân cấp huyện có 94 biên chế. Trong số 134 biên chế bao gồm các chức danh: Thẩm phán cao cấp 01 đồng chí, Thẩm phán trung cấp 19 đồng chí, Thẩm phán sơ cấp 25 đồng chí, Thẩm tra viên 10 đồng chí, Thư ký Tòa án 59 đồng chí, các chức danh khác 20 đồng chí. Ngoài ra, Tòa án nhân dân hai cấp có 40 lao động hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ.

Bên cạnh công tác xét xử, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ cũng được lãnh đạo Tòa án nhân dân tỉnh quan tâm, chú trọng. Vì vậy, trong những năm qua, chất lượng đội ngũ công chức cũng từng bước được nâng cao, có phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, bản lĩnh nghề nghiệp và trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng góp phần vào việc giáo dục công dân trung thành với Tổ quốc, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, tôn trọng những quy tắc của cuộc sống xã hội, ý thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, các vi phạm pháp luật khác nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

img


cdscv