Skip to main content

Lãnh đạo tòa án tỉnh

Tỉnh ủy viên, Chánh án TAND tỉnh Cao Bằng

Image
Lưu Thu Giang
Năm sinh: 1972
Quê quán: xã Bình Long, huyện Hòa An, tỉnh Cao BằngPhó Chánh án TAND tỉnh Cao Bằng

Image
Nông Bế Chiến
Năm sinh: 1971
Quê quán: xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằngcdscv