Loading...
Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND huyện Trùng Khánh

Image
Nông Văn Tùng
Năm sinh: 1985
Quê quán: xã Phù Ngọc- huyện Hà Quảng - tỉnh Cao BằngChánh án TAND huyện Bảo Lạc

Image
Doanh Thị Mây
Năm sinh: 1976
Quê quán: xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc KạnChánh án TAND huyện Bảo lâm

Image
Nông Đức Thọ
Năm sinh: 1975
Quê quán: xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao BằngChánh án TAND huyện Hạ Lang

Image
Lục Văn Doanh
Năm sinh: 1967
Quê quán: xã Cách Linh, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao BằngChánh Án TAND huyện Nguyên Bình

Image
Hoàng Thị Thu Lịch
Năm sinh: 1976
Quê quán: Xã Minh tâm - huyện Nguyên Bình - Cao BằngChánh án TAND huyện Quảng Hòa

Image
Nông Thanh Điệp
Năm sinh: 1977
Quê quán: Xã Đàm Thuỷ, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao BằngChánh án TAND Thành phố Cao Bằng

Image
Lương Thị Hợp
Năm sinh: 1974
Quê quán: Xã Thủ Sỹ, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng YênChánh án TAND huyện Thạch An

Image
Nông Văn Cường
Năm sinh: 1965
Quê quán: xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao BằngChánh ánTAND huyện Hà Quảng

Image
Nguyễn Bá Thanh
Năm sinh: 1970
Quê quán: xã Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Namcdscv