Skip to main content

Lãnh đạo tòa án huyện

Chánh án TAND huyện Bảo Lạc

Image
Doanh Thị Mây
Năm sinh: 1976
Quê quán: xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc KạnChánh án TAND huyện Trùng Khánh

Image
Nông Văn Tùng
Năm sinh: 1961
Quê quán: xã Phù Ngọc- huyện Hà Quảng - tỉnh Cao BằngChánh án TAND huyện Bảo lâm

Image
Nông Đức Thọ
Năm sinh: 1975
Quê quán: xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao BằngChánh án TAND huyện Hạ Lang

Image
Lục Văn Doanh
Năm sinh: 1967
Quê quán: xã Cách Linh, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao BằngChánh án TAND huyện Hà Quảng

Image
Dương Văn Sơn
Năm sinh: 1966
Quê quán: xã Cải Viên, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao BằngChánh án TAND huyện Hòa An

Image
Nông Công Hưng
Năm sinh: 1974
Quê quán: xã Minh Long, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao BằngChánh Án TAND huyện Nguyên Bình

Image
Ngôn Ngọc Viên
Năm sinh: 1967
Quê quán: Xã Đình Minh - Huyện Trùng Khánh - Cao BằngChánh án TAND Thành phố Cao Bằng

Image
Lương Thị Hợp
Năm sinh: 1974
Quê quán: Xã Thủ Sỹ, Huyện Tiên Lữ, Tỉnh Hưng YênChánh án TAND huyện Thạch An

Image
Nông Văn Cường
Năm sinh: 1965
Quê quán: xã Đức Xuân, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằngcdscv