Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo tháng 02 (từ ngày 17/02/2020 đến ngày 23/02/2020)

Thứ/Ngày

CHÁNH ÁN
Đ/c:
Lưu Thu Giang

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c:
Nông Bế Chiến

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c:
Nguyễn Hữu Thảo

Thứ Hai
Ngày:17/02

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Đi học cao học tại trường Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Chiều

Thứ Ba
Ngày:18/02

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Tư

Ngày:19/02

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm
Ngày:20/02

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

D họp tại Công an tỉnh

Thứ Sáu
Ngày:21/02

Sáng

D họp tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Chiều

D họp tại Công an tỉnh

D họp tại Tỉnh ủy

Thứ Bảy
Ngày:22/02

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật
Ngày:23/02

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều


cdscv