Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo tháng 04 (từ ngày 30/03/2020 đến ngày 05/04/2020)

Thứ/Ngày

CHÁNH ÁN
Đ/c:
Lưu Thu Giang

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c:
Nông Bế Chiến

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c:
Nguyễn Hữu Thảo

Thứ Hai
Ngày:30/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba
Ngày:31/03

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Tư
Ngày: 01/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm
Ngày:02/04

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Thứ Sáu
Ngày:03/04

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Bảy
Ngày:04/04

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật
Ngày:05/04

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều


cdscv