Loading...
Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo tháng 6 (từ ngày 17/6/2024 đến ngày 23/6/2024)

Thứ/Ngày

CHÁNH ÁN
Đ/c: Lưu Thu Giang

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c: Nông Bế Chiến

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c: Nông Công Hưng

Thứ Hai
Ngày: 17/6

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Ba
Ngày: 18/6

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đi công tác huyện Nguyên Bình

Thứ Tư
Ngày: 19/6

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đi công tác huyện Hoà An

Thứ Năm
Ngày: 20/6

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Sáu
Ngày: 21/6

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp tại Công an tỉnh

Thứ Bảy
Ngày: 22/6

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật
Ngày:23/6

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều


cdscv