Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo tháng 7 (Từ ngày 19/7/2021 đến 25/7/2021)

Thứ/Ngày

CHÁNH ÁN
Đ/c:
Lưu Thu Giang

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c:
Nông Bế Chiến

Thứ Hai
Ngày:19/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp tại Công an tỉnh

Thứ Ba
Ngày:20/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Dự họp tại HĐND tỉnh

Chiều

Dự họp tại Trại tạm giam, Công an tỉnh

Thứ Tư
Ngày: 21/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm
Ngày:22/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đi công tác huyện Thạch An

Thứ Sáu
Ngày:23/7

Sáng

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Đi công tác huyện Hạ Lang

Thứ Bảy
Ngày:24/7

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật
Ngày:25/7

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Chiều


cdscv