Loading...
Skip to main content

Lịch công tác Lãnh đạo tháng 5,6 (từ ngày 29/5/2023 đến ngày 04/6/2023)

Thứ/Ngày

CHÁNH ÁN
Đ/c: Lưu Thu Giang

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c: Nông Bế Chiến

PHÓ CHÁNH ÁN
Đ/c:
Nông Công Hưng

Thứ Hai
Ngày: 29/5

Sáng

Đi công tác Ngoại tỉnh

Đi công tác huyện Bảo Lạc

Dự họp tại Tỉnh ủy

Chiều

Dự họp tại UBND tỉnh

Thứ Ba
Ngày: 30/5

Sáng

Đi công tác Ngoại tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Dự họp tại Công an tỉnh

Thứ Tư
Ngày: 31/5

Sáng

Đi công tác Ngoại tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Năm
Ngày: 01/6

Sáng

Đi công tác Ngoại tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Sáu
Ngày: 02/6

Sáng

Đi công tác Ngoại tỉnh

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Chiều

Thứ Bảy
Ngày: 03/6

Sáng

Đi công tác Ngoại tỉnh

Nghỉ

Nghỉ

Chiều

Chủ Nhật
Ngày: 04/6

Sáng

Nghỉ

Nghỉ

Nghỉ

Chiều


cdscv