Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 437 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Hoàng Minh Thông - Mua bán trái phép chất ma túy TAND Tỉnh Cao Bằng 30/09/2020 10:10
2 Nguyễn Thị Xuân - Xâm phạm mồ mả TAND Tỉnh Cao Bằng 30/09/2020 10:10
3 Nguyễn Đình Thành và đồng phạm - Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép TAND Tỉnh Cao Bằng 29/09/2020 10:10
4 Vàng Mí Co - Mua bán người TAND Tỉnh Cao Bằng 29/09/2020 10:10
5 Hoàng Văn Ngoạn và đồng phạm - Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng TAND Tỉnh Cao Bằng 29/09/2020 10:10
6 Lâm Văn Giai - Làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức TAND Tỉnh Cao Bằng 28/09/2020 15:09
7 Phương Văn Lập - Vận chuyển trái phép chất ma túy TAND Tỉnh Cao Bằng 28/09/2020 10:10
cdscv