Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 938 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Tập thể nhân dân xóm Pác Ngà, Bo Hay – Tập thể các gia đình dòng họ Hà (DSPT) TAND Tỉnh Cao Bằng 25/01/2024 10:27
2 Chu Thị Minh – Dương Văn Tài (HNGĐPT) TAND Tỉnh Cao Bằng 25/01/2024 10:26
3 Công ty TNHH Vận tải và XNK Phương trinh – Bùi Lê Dũng (DSPT) TAND Tỉnh Cao Bằng 24/01/2024 10:26
4 Nguyễn Tiến Cường – Hoàng Hiến (DSPT) TAND Tỉnh Cao Bằng 24/01/2024 10:26
5 Hà Thị Tuyết Mai – Vi Văn Thành (DSPT) TAND Tỉnh Cao Bằng 23/01/2024 10:25
6 Sầm Văn Cành – Hoàng Văn Lý (DSPT) TAND Tỉnh Cao Bằng 23/01/2024 10:24
7 Triệu Văn Thàng – Triệu Văn Cao (DSPT) TAND Tỉnh Cao Bằng 18/01/2024 10:23
cdscv