Loading...
Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 877 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Lương Trung Thành- Mua bán TPCMT TAND Tỉnh Cao Bằng 28/02/2023 07:30
2 La Văn Lê - Tổ chức cho người khác NCTP TAND Tỉnh Cao Bằng 28/02/2023 07:30
3 Lê Thị Hồng Thuỷ- Mua bán TP hoá đơn, chứng từ thu nộp NSNN TAND Tỉnh Cao Bằng 28/02/2023 07:30
4 Nguyễn Thị Hương - Hoàng văn Vui (DSPT) TAND Tỉnh Cao Bằng 28/02/2023 07:30
5 Lê Văn Kiên - Lạm dụng tin nhiệm CĐTS TAND Tỉnh Cao Bằng 27/02/2023 07:30
6 Chu Văn Bắc -Tham ô tài sản TAND Tỉnh Cao Bằng 27/02/2023 07:30
7 Nguyễn Thị Thơm- Nguyễn Văn Hùng (DSPT) TAND Tỉnh Cao Bằng 27/02/2023 07:30
cdscv