Skip to main content

Lịch xét xử

Tìm thấy: 680 số vụ việc

Chi tiết lịch xét xử

STT Tên vụ án/việc kiện Tòa xét xử Ngày xét xử
1 Trần Văn Toản - Tổ chức CNK xuất cảnh trái phép TAND Tỉnh Cao Bằng 31/08/2021 10:10
2 Trịnh Đình Hà - Mua bán TP chất ma túy TAND Tỉnh Cao Bằng 16/08/2021 10:10
3 La Văn Long - Tổ chức CNK nhập cảnh trái phép TAND Tỉnh Cao Bằng 13/08/2021 10:10
4 Phan Thị Hà - Tổ chức CNK xuất cảnh trái phép TAND Tỉnh Cao Bằng 13/08/2021 10:10
5 Nông Thị Dung - Cưỡng đoạt tài sản TAND Tỉnh Cao Bằng 12/08/2021 10:10
6 Hoàng Văn Tờ - Mua bán TP chất ma túy TAND Tỉnh Cao Bằng 12/08/2021 10:10
7 Hoàng Văn Chiêm - Tổ chức CNK xuất cảnh trái phép TAND Tỉnh Cao Bằng 11/08/2021 10:10
cdscv