Skip to main content
Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ:Số 029 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại:02063.953.363 hoặc 02063.954.929
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

cdscv