Loading...
Skip to main content
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Cao Bằng

Địa chỉ:Số 029 phố Bế Văn Đàn, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng

Điện thoại:02063.856.524; 02063.954.929
Bản đồ tìm kiếm

Danh sách các chi nhánh TGPL

  • Thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang
  • Di động: 0986 410 721 Cố định: 02063 830 889
  • Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng
  • Di động: 0363 870 032 Cố định: 02063 857 876
  • Thị trấn Pác Miầu, huyện Bảo Lâm
  • Di động: 0988 396 183 Cố định: 02063 885 559
cdscv